Cigala a la plancha 18,00

Grilled crayfish /Escamarlà planxa